تشریح جزئیات حادثه تروریستی راسک/ تعدادی از تروریست‌ها دستگیر شدند و به هلاکت رسیدند