63 سارق و زورگیر در تهران دستگیر شدند/ انهدام 9 باند سرقت