از پشت پرده محفل ترور در اصفهان تا محاکمه مسئول آموزش تروریست‌ها