عکس| رونمایی از رنگ پیراهن تیم ملی ایران مقابل سوریه