واکنش هکتور کوپر به تقابل سوریه و ایران در جام ملت های آسیا 2023