قلعه‌نویی: مقابل سوریه باید باید بیشترین دوندگی و کمترین اشتباه را داشته باشیم