نحوه دریافت مالیات از حساب‌های بانکی اعلام شد/ هر واریزی به حساب تجاری، درآمد تلقی می‌شود