اردوغان: نتانیاهو ملعون است/ بشریت او را نفرین خواهد کرد