سیاست‌های نتانیاهو روابط واشنگتن با کشورهای عربی را تهدید می‌کند