فلاحت پیشه: نتانیاهو دارد جنگ را به سمت ایران می کشاند /او خیالش از جنگ ایران و اسرائیل راحت است