ببینید | این ویدیو قلب لیورپولی‌ها را به درد آورد؛ اعتراف کوین دی‌بروین در دوران کودکی!