قطر خبر داد: مرحله کنونی مذاکرات می‌تواند به آتش‌بس دائمی در غزه منجر شود