حمدان: جنایات صهیونیست‌ها لکه ننگی بر پیشانی همه حامیان این رژیم خواهد بود