ببینید | شادی هواداران اردن در شهر دوحه، پس از صعود به یک‌چهارم نهایی