تجربه دیدن مایکل جردن برای اولین بار/ او مسیح سیاه‌پوست من بود