جابجایی "آرادکوه" در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست/ عدم فعالیت کارخانه آسفالت در شرق تهران تا اخذ مجوز زیست‌محیطی