بایدن باید فاجعه مرزی را که خودش مسبب آن است، جمع‌وجور کند