شوهرکُشی با همدستی دوست دوران دبیرستان | هم‌زمان با هم به مقتول چاقو زدیم