لیگ ایران را می‌بینم خمیازه‌ام می‌گیرد | بهتر بود این بازیکن را به جام ملت‌ها می‌بردیم | سوریه می‌تواند مشکل‌ساز شود