جزئیات عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی در 9 ماهه نخست امسال+جدول