حمله علیه نظامیان آمریکایی از داخل خاک سوریه انجام شد