نمایندگی ایران در سازمان ملل: ایران هیچ ارتباطی با حملات علیه نیروهای آمریکایی ندارد