سپاه یک شناور متخلف در خلیج‌فارس را متوقف کرد / ۱۴ خدمه خارجی دستگیر شدند