اعلام ختم رسیدگی به اتهامات متهم سوئدی | درخواست اشد مجازات به اتهام ارتباط با اسرائیل + تصاویر