میرزاپور: اگر ژاپن را ببریم شانس زیادی برای قهرمانی خواهیم داشت/ نباید سوریه را دست‌کم بگیریم