عجیب‌ترین پیشنهاد برای مورینیو از دسته‌دوم عربستان!