اخراج ناظم مدرسه به خاطر ضرب و شتم دانش‌آموز دبستانی به خاطر حجاب