حذف نمکدان از سفره غذا ابتلا به این بیماری را کاهش می‌دهد