کشف بی سابقه ردپای انسان‌های اولیه در تهران | انسان‌های اولیه در کدام نقطه از تهران زندگی می‌کردند؟ | چه آثاری از این دوران کشف شده است؟