افتضاح بارسلونا با فاجعه خط دفاعی؛ ژاوی در یک قدمی اخراج؟