بیانیه‌ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس / حمله به یک کشتی در نزدیک سومالی