حادثه دریایی در جنوب شرقی عدن/ کشتی عبوری هدف موشک قرار گرفت