انیمیشن «در سایه سرو» به جشنواره فیلم کوتاه «فلورانس» ایتالیا راه یافت