ابلاغ معافیت دارو،لوازم پزشکی و شیرخشک از افزایش ۲ درصدی سود بازرگانی