عکس| دو سوری درهای محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران را بستند!