میدان سپاه "زیرگذر" می‌شود/ پیش‌بینی اتمام پروژه زمستان آینده