راه‌یافتگان به شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر معرفی شدند