اعتراف عجیب تلویزیون اسرائیل/ وحشت نظامیان صهیونیست از نیروهای حماس+ فیلم