حمله افراد ناشناس به آمبولانس اورژانس/ آسیب دیدن بیمار تصادفی