ویدئویی از خوشحالی رییس‌جمهور آفریقای‌جنوبی در دادگاه لاهه