وزیر ارشاد:‌ باید با ابزار هنر اربعین را به تجربه ماندگار تبدیل کنیم / برای جایزه اربعین فیلم سینمایی ساخته شد