ایران برای تولید ۴ یا ۵ کلاهک هسته‌ای اورانیوم غنی‌شده کافی دارد؟ | تنها گزینه آمریکا در مواجهه با برنامه هسته‌ ای ایران