روز سخت ارتش نظامیان ارتش اسرائیل با هلاکت ۲۱ صهیونیست