برگزاری یک جشنواره موسیقی با محوریت «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون»