در دومین کنسرت زمستانی ارکستر سمفونیک تهران چه گذشت؟