عکس| حمله هواداران خشمگین عمان به برانکو؛ او باید کشاورزی کند!