مصوبه تعیین قیمت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی ابلاغ شد