واکنش عضو شورای شهر به آتش‌سوزی بیمارستان گاندی: می‌توانست فاجعه آفرین باشد