پیش بینی اساسی از وضعیت بورس در سال آینده / فعالان بورس خوشحال خواهند شد؟