محموله تسلیحاتی جدید و پیشرفته آمریکایی در راه تل‌آویو